Bygdegård

Bergshammars Bygdegårdsförening bildades 1943. Man bildade en kommitté, som hade till uppgift att försöka anskaffa en samlingslokal för bygden.